جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2798
 کل بازدید : 47309
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
در باره دادگان زبان شناسي باليني بومي
 

 

 

      در باره دادگان زبان شناسي باليني بومي زبان فارسي

سابقه مطالعات مدون زبان پريشي وزبان شناسي باليني به شيوه نظاممند و براي دستيابي به شواهد تجربي در زبان هاي غربي براي هدف هاي توان بخشي بيماران زبان پريش و يا براي شناخت بهتر پيوند زبان و مغز با تدوين آزمون هاي تخصصي همراه بوده است. به همين منظور با نگاهي به منابع تخصصي زبان شناسي باليني غربي آزمون هاي زباني تخصصي باليني متنوعي براي هدف ها و كاربرد هاي پژوهشي، باليني و توان بخشي تدوين شده است. نظريه پردازان عصب شناسي زبان ومتخصصان و درمانگران آسيب شناسي گفتار و زبان به كمك همين آزمون ها و يافته هاي نظامند تجربي براي نظريه پردازي در باره پيوند زبان و مغز و يا ارزيابي ، تشخيص، پيش آگهي و درمان اختلال هاي گفتار و زبان بهره مي گيرند. نا گفته پيداست با توجه به تفاوت هاي ساختاري و فرهنگي بين زبان ها ي مختلف، آزمون هاي تدوين شده براي زبان هاي غربي نه براي نظريه پردازي هاي زبان و مغز و نه براي هد ف هاي توان بخشي كارآئي لازم و كافي را ندارد.

در ايران ضرورت تدوين آزمون هاي تخصصي زباني باليني براي زبان فارسي در سال هاي جنگ تحميلي عراق به ايران در دانشكده توان بخشي آغاز شد و به دنبال پژوهشي در اين باره نخستين آزمون زبان پريشي فارسي (نيلي پور، 1372) و نخستين گزارش هاي مدون در باره الگوي هاي آسيب پذيري زبان فارسي در بيماران يك زبانه و دو زبانه (نيلي پور و عشايري، 1987) و اختلال هاي زباني در مجروحان جنگي ايراني ( نيلي پور، 2000) و يا بيماران ايراني دچار سكته مغزي در مجله هاي بين المللي به چاپ رسيد و در اختيار پژوهندگان علاقمند به اين حوزه از مطالعات زبان شناسي باليني قرار گرفت. در همان سال هاي بحبه جنگ تحميلي بود كه آزمون زبان پريشي دو زبانه BAT تاليف دكتر ميشل پردي استاد زبان شناسي دانشگاه مكگيل (Paradis et al,1987) با همكاري استادان و دانشجويان ايراني براي زبان فارسي، آذري و كردي براي ايرانيان دو زبانه تدوين وبا استفاده ازهمين آزمون ها مقاله هايي در باره ويژگي هاي زبان پريشي يك زبانه و دو زبانه در گويندگان ايراني تدوين و به چاپ رسيد.

آن چه در اين دادگان زبان پريشي باليني زبان فارسي آمده گزارش كوتاهي است از مطالعات زبان شناسي باليني بومي كه با كمك و همراهي تعدادي از دانشجويان آسيب شناسي گفتار و زبان از سال هاي جنگ تحميلي تا كنون تدوين وبه چاپ رسيده است. علاوه بر اين دادگان در زبان شناسي باليني، گزارش ها و پژوهش هاي ارزشمندي هم بوسيله دانشجويان علاقمند در مجله هاي معتبر به زبان فارسي و يا انگليسي در چارچوب پايان نامه هاي تحصيلي تدوين و به چاپ رسيده است.

دادگان زبان شناسي باليني زبان فارسي موجود با هد ف دسترسي و آگاهي پژوهندگان علاقمند به اين داده ها براي پژوهش هاي بعدي و نقد و بررسي آن چه تا كنون انجام شده گردآوري شده است. اميد است آسيب شناسان گفتار و زبان و پژوهندگان زبان شناسي باليني ايراني در آينده با يافته ها و پژوهش هاي بعدي خود به غناي اين گونه پژوهش ها ي بومي در باره الگو هاي آسيب پذيري زبان فارسي ناشي از ضايعات مغزي بپردازند.

در گردآوري دادگان زبان شناسي باليني زبان فارسي تا كنو ن از همكاري هاي علمي تعداد بسيارزيادي از دانشجويان رشته گفتار درماني در دانشكده علوم توان بخشي و در دانشگاه علوم بهزيسي و توان بخشي بهره مند شده ام. همچنين تنظيم اين دادگان حاصل تلاش هاو همكاري هاي ارزشمند آقاي حسين رضائي كارشناس ارشد گفتار درماني وعضو هيات علمي دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز است. اگر همكاري ها و ياري هاي صادقانه وي نبود اين دادگان به اين شكل به ثمر نمي رسيد. در پايان از همكاري هاي صادقانه علمي همه دانشجوياني كه دوستان هميشگي من هستند و يا د آوري نام يك يك آنان در اين مختصر امكان پذير نيست سپاس فراوان دارم و براي همه آرزوي موفقيت هاي علمي بيشتر مي كنم.

رضا نيلي پور

دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانمعاونت فرهنگی دانشجوییتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences