آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2859
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
آزمون تشخیصی زبان پریشی فارسی
 

آزمون تشخیصی زبان پریشی فارسی وب 1

نسخه بالینی

 

 

 

Persian Diagnostic Aphasia Battery Bedside

Version   P- WAB-1

 

 

 

 

تالیف: دکتر رضا نیلی پور

1392

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانمعاونت فرهنگی دانشجوییتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences